ทำไมคนเราต้องเรียนหนังสือ

ทำไมคนเรายังต้องเรียนหนังสือ ในเมื่อเราสามารรถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริงหรือเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์ การไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือนั้นยังสำคัญอีกจริงหรือ?