ข้อเสียของการไม่ได้เรียนหนังสือ ที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ

การเรียนหนังสือนั้นช่วยให้เราสามารถอ่านออกเขียนได้ และช่วยในเรื่องของการเอาตัวรอดในทุกยุคทุกสมัย การเรียนหนังสือนั้นนอกจากจะช่วยพัฒนามนุษย์ให้มีความรู้แล้ว ยังช่วยพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิด ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และทักษะทางสังคมที่คนที่มีการศึกษานั้นจะมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้น การศึกษาจึงถือเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของคนทุก ๆ คน

แต่โอกาสทางกาารศึกษานั้นยังไม่ได้แพร่กระจายไปอย่างทั่วถึง เด็ก ๆ และผู้คนจำนวนมากไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาเหล่านี้ ทำให้พวกเขาขาดโอกาสหลาย ๆ อย่างมากมาย ในวันนี้เราจะมาดูข้อเสียของการไม่ได้เรียนหนังสือ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

การไม่ได้เรียนหนังสือทำให้ไม่สามารถทำงานได้

ถึงแม้ว่าจะมีงานหลากหลายสายงานที่ยินดีต้อนรับคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ แต่สายงานนั้น ๆ ก็อยู่ในวงจำกัดและเป็นงานที่รายได้น้อย การเรียนหนังสือถือเป็นใบเบิกทางที่ช่วยให้เราสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายมากกว่า ในยุคนี้ใครที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ มักจะไม่สามารถอยู่ได้ในโลกของยุคข้อมูลข่าวสาร

การไม่ได้เรียนหนังสือทำให้ขาดโอกาสการฝึกทักษะทางสังคม

ทักษะทางสังคม เป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากในยุคนี้ เพราะยุคที่ข่าวสารแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว และในฐานะที่เป็นสัตว์สังคม การเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะทางสังคมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ในยุคนี้

การไม่ได้เรียนหนังสือทำให้ไม่ทันโลก ไม่ทันคน

การเรียนหนังสือถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเรียนรู้คนและเรียนรู้โลกที่กว้างขวาง การเรียนนั้นจะช่วยส่งเสริมให้เราได้คิดวิเคราะห์ ทำให้เราทันโลก ทันเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งหากไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ ก็จะเป็นการยากที่เราจะสามารถทันโลกและทันคนอื่นได้