ทำไมต้องเรียนหนังสือ? ปัญหาคาใจที่หลาย ๆ คนยังหาคำตอบไม่ได้

หลาย ๆ คนมักจะมีคำถามคาใจว่าทำไมเราต้องไปโรงเรียน ทำไมเราต้องเรียนหนังสือ เราจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากการลงมือปฏิบัติจริง หรือเรียนรู้นอกระบบการศึกษาได้หรือไม่ … และอีกหลาย ๆ คำถามที่มีผู้ตั้งคำถามและรู้สึกกังขากับระบบการศึกษามากมายทั่วโลก

ในอดีตนั้นการเรียนรู้ของมนุษย์เรามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง มนุษย์เหล่านั้นไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียน อาศัยการเรียนรู้จากการเข้าไปคลุกคลีกับสิ่งนั้น ๆ และการสั่งสมประสบการณ์ การสั่งสอนจากคนใกล้ตัวจนเกิดเป็นความชำนาญขึ้นมา แต่เมื่อโลกของเราเปลี่ยนแปลงไป มีความเจริญทางวัตถุมากยิ่งขึ้น จนเกิดเป็นระบบการศึกษาขึ้นมา ซึ่งหากมองเผิน ๆ แล้วอาจจะทำให้สงสัยว่าระบบการศึกษาเนี่ย… จำเป็นจริง ๆ หรือ?

แน่นอนว่าจำเป็น! การศึกษานั้นไม่ได้มอบแต่เพียงแค่ความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังมอบอะไรหลาย ๆ อย่างอีกมากมายที่ขาดไป วันนี้เรามีคำตอบว่าทำไมการเรียนหนังสือนั้น ยังมีความสำคัญกับทุก ๆ คน

อาชีพ การเอาชีวิตรอด

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากการทำเกษตรกรรม เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทำให้การเรียนรู้แบบเดิม ๆ นั้นใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป เพราะการเรียนรู้ในยุคนี้จะต้องเรียนรู้เพื่อฝึกฝนทักษะหลาย ๆ อย่าง การเรียนรู้ในระบบการศึกษาจึงยังมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับทุก ๆ คนในยุคนี้

ระบบการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะ

ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไหลไปไวมากกว่าสายน้ำ ระบบการคิดวิเคราะห์ต่าง ๆ จะช่วยให้เราสามารถแยกแยะสารที่เรารับเข้ามาผ่านสื่อต่าง ๆ การมีความคิดที่มีระบบโดยยึดหลักเหตุและผลนั้นจะช่วยให้เราคัดกรองได้ดีกว่า ซึ่งการจะมีระบบความคิดที่ดีได้นั้น เราจะต้องได้รับการศึกษา “ที่มีประสิทธิภาพ” นั่นเอง

การศึกษานั้นมีความสำคัญกับทุกคน เรามาร่วมสนับสนุนให้เกิดการศึกษาทั่วโลกอย่างเท่าเทียมกันดีกว่า เพื่อให้ทุกคนบนโลกมีความเท่าเทียมและเป็นโลกที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น